İctimai təhlükəsizlik

From emergency call taking system to visual command system, mega event security systems to incident analysis system, from PMR communication technology to broadband mission critical service. As the world's leading solution provider, Hytera provide comprehensive solution for daily duty, mega event security and crisis respond scenarios. - Təcili zəng qəbul etmə sistemindən vizual əmr sisteminə, - Meqa hadisə təhlükəsizlik sistemlərindən hadisə analiz sisteminə, - PMR rabitə texnologiyasından geniş zolaqlı missiya kritik xidmətinə. Dünyanın aparıcı həll təminatçısı olan Hytera gündəlik vəzifə, meqa hadisə təhlükəsizliyi və böhrana cavab ssenariləri üçün hərtərəfli həll təqdim edir.

Müraciət et